Vogels op orde

 1.  Bosuil
 2.  Kerkuil
 3.   Ransuil
 4.   Steenuil
 5.  Velduil
 1.  Afrikaanse pimpelmees
 2. ■  Appelvink
 3. ■  Baardman
 4.  Beflijster
 5.  Berthelots pieper
 6. ■  Blauwborst
 7.  Blauwe rotslijster
 8. Blauwstaart
 9. ▲ Boerenzwaluw
 10. Bonte kraai
 11.  Bonte vliegenvanger
 12. ▲ Boomklever
 13. ▲ Boomkruiper
 14. ■  Boomleeuwerik
 15. ▲ Boompieper
 16. ■  Bosrietzanger
 17. Braamsluiper
 18.  Brilgrasmus
 19. Bruine boszanger
 20. ■  Canarische tjiftjaf
 21.  Canarische woestijnklapekster
 22.  Cetti’s zanger
 23.  Cirlgors
 24. ■  Duinpieper
 25. Dwerggors
 26. ▲ Ekster
 27.  Engelse kwikstaart
 28.  Europese kanarie
 29. ▲ Fitis
 30.  Fluiter
 31. ▲ Gaai
 32. Geelgors
 33. Gekraagde roodstaart
 34. ▲ Gele kwikstaart
 35. ▲ Glanskop
 36. Goudhaan
 37. ■  Goudvink
 38. ▲ Grasmus
 39. ▲ Graspieper
 40.  Graszanger
 41. Grauwe gors
 42.  Grauwe klauwier
 43. ■  Grauwe vliegenvanger
 44. ▲ Groenling
 45.  Grote barmsijs
 46.  Grote gele kwikstaart
 47.  Grote karekiet
 48.  Grote kruisbek
 49. ▲ Grote lijster
 50. Grote pieper
 51. ▲ Heggenmus
 52. ▲ Huismus
 53. ▲ Huiszwaluw
 54. Humes bladkoning
 55. Izabeltapuit
 56. Kanarie
 57. ▲ Kauw
 58.  Keep
 59.  Klapekster
 60. ▲ Kleine karekiet
 61. Kleine klapekster
 62.  Kleine zwartkop
 63. ▲ Kneu
 64. ▲ Koolmees
 65. Koperwiek
 66. Kramsvogel
 67.  Kruisbek
 68. Kuifmees
 69. ▲ Merel
 70. ■  Nachtegaal
 71.  Noordse kwikstaart
 72. ■  Oeverpieper
 73. ■  Oeverzwaluw
 74. Oosterse zwarte roodstaart
 75.  Paapje
 76. Pallas’ boszanger
 77. Pestvogel
 78. ▲ Pimpelmees
 79. Provençaalse grasmus
 80. ▲ Putter
 81.  Raaf
 82. ▲ Rietgors
 83. ■  Rietzanger
 84. Ringmus
 85. ▲ Roek
 86. ▲ Roodborst
 87. ■  Roodborsttapuit
 88.  Roodkopklauwier
 89. Roodmus
 90.  Roodstuitzwaluw
 91. ■  Rouwkwikstaart
 92. Siberische braamsluiper
 93. Siberische tjiftjaf
 94.  Sijs
 95.  Sneeuwgors
 96.  Snor
 97.  Spaanse mus
 98. Sperwergrasmus
 99.  Spotvogel
 100. ▲ Spreeuw
 101.  Sprinkhaanzanger
 102. ▲ Staartmees
 103.  Strandleeuwerik
 104. Struikrietzanger
 105.  Taigaboomkruiper
 106. ■  Tapuit
 107.  Thekla’s leeuwerik
 108. ▲ Tjiftjaf
 109. ▲ Tuinfluiter
 110. ▲ Veldleeuwerik
 111. ▲ Vink
 112. ■  Vuurgoudhaan
 113.  Waterpieper
 114.  Wielewaal
 115. ▲ Winterkoning
 116. ■  Witsterblauwborst
 117. ▲ Witte kwikstaart
 118. ▲ Zanglijster
 119. Zwartbuikwaterspreeuw
 120. ▲ Zwarte kraai
 121. Zwarte mees
 122. ■  Zwarte roodstaart
 123.  Zwarte spreeuw
 124. ▲ Zwartkop
 125. Zwartkopgors