Alfabetische lijst

In deze lijst vind je alle door ons gespotte vogels in binnen- en buitenland. Ze staan op alfabetische volgorde. Als je op een vogelnaam klikt, dan zie je alle foto’s van die vogel. Je kunt door de lijst scrollen, maar ook de zoek- of filterfunctie gebruiken om een bepaalde vogel, zeldzaamheidsstatus, orde, locatie of type te zoeken.

De zeldzaamheidsstatus wordt weergegeven zoals ook op waarneming.nl te vinden is. Hebben we de vogel ook in het buitenland gezien, dan vermelden we de Nederlandse zeldzaamheidsstatus.

Nederlandse lijst

Voor een overzicht van onze Nederlandse lijst, tik “Nederland” in de zoekbalk. Dit geeft de lijst inclusief ondersoorten, exoten (bijv. nijlgans of zwarte zwaan), forma’s (bijv. parkeend of -gans) en eventuele escapes. Filter je dan bijvoorbeeld ook nog op “type = soort”, dan zie je de zuivere Nederlandse lijst met enkel inheemse soorten. Onze huidige Nederlandse lijst, zoals ook te vinden op ons waarneming.nl profiel, bestaat op dit moment uit:

  • 275 (inheemse) soorten
  • 17 ondersoorten
  • 13 exoten
  • 4 forma
  • 1 escape