De roestgans!

Of is het nu toch een eend??

Check het fotoalbum hier!

In de zomermaanden heb je een redelijke kans om zomaar ergens een casarca te zien. Deze vogel wordt ook wel roestgans genoemd, als je de foto’s ziet, dan snap je wel waarom. Maar het is geen gans, maar een eend. 

De casarca is een schaarse broedvogel in Nederland. Bovendien zijn er ook ontsnapte (volière) exemplaren of nazaten daarvan. Maar de laatste jaren neemt het aantal casarca’s, dat op doortocht is, aanzienlijk toe. 

We hebben het al eerder genoemd, maar bij de Noordermaatweg in Heemskerk is een nieuwe waterberging aangelegd. Dit stuk grond is door PWN van de boer gekocht en deels onder water gezet (zogenaamde plas-dras). Fijn dichtbij huis en er lopen leuke vogels rond, zoals dus deze casarca.

De casarca is niet nieuw voor onze Nederlandse lijst, maar zo mooi en dichtbij hadden we deze fraaie vogel nog niet gezien. 

Groeten, Peter & Quin. 

Check het fotoalbum hier!

De spechtenfamilie is compleet!
Eindelijk de kerkuil gezien!

One Comment

Leave a comment