Aalscholver

Suliformes: aalscholver

Aalscholver

Op een paaltje in de vijver bij Westerheem, bij ons om de hoek.

Aalscholver

Best mooie beesten eigenlijk.

Aalscholver

Er zit een hele grote kolonie aalscholvers in de duinen.

Aalscholver

In z'n fraaie broedseizoen kleed!

Aalscholver

Met een botervis.