Alfabetische lijst_former

In deze lijst vind je alle door ons gespotte vogels. Ze staan op alfabetische volgorde. Als je er op klikt, dan zie je alle foto’s, die we hebben gemaakt van dit dier. Dus als jij je afvraagt of de blauwborst wel echt zo blauw is of hoe een nachtegaal er nu uit ziet, kijk en klik dan verder. Hopelijk kunnen we de lijst nog veel langer maken.

De vogels hebben we ook ingedeeld op de zogenaamde orde, gebaseerd op de zogenaamde taxonomische indeling. Je weet wel, die met die fraaie Latijnse namen van de biologieles van vroeger. Wij zullen ons beperken tot de Nederlandse naamgeving, als die er is. 😊

Onder “overige dieren” zie je een paar niet-vogel dieren, die het vermelden waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan de boommarter, zeehond of vos.

De zeldzaamheidsstatus wordt aangeduid met onderstaande symbolen. Hebben we de vogel alleen in Nederland gezien, dan is deze gebaseerd op waarneming.nl. Hebben we de vogel in het buitenland gezien, dan is observation.org als bron gebruikt. Hebben we de vogel zowel in Nederland als in het buitenland gezien, dan vermelden we de Nederlandse zeldzaamheidsstatus.

= algemeen   = vrij algemeen    = zeldzaam    = zeer zeldzaam

Klik op een naam om een foto te zien!

Mobiele telefoon gebruikers, scroll naar beneden voor meer beesten categorieën.