Foto’s per soort

Alle vogel foto's gegroepeerd

Foto's per soort

Op deze pagina vind je per orde of zeldzaamheidsstatus 1 foto van een vogel, die wij gezien hebben. Kies een selectie, bijvoorbeeld "zeldzaam" of "spechtvogels", en je krijgt een mooi overzicht.

Ben je op zoek naar een specifieke vogel of alle foto's van een vogel? Ga dan naar de alfabetische lijst.

Aalscholver

Best mooie beesten eigenlijk.

Afrikaanse pimpelmees

Spanje, Gran Canaria. Is een aparte soort, geen ondersoort van pimpelmees.

Alk

Appelvink

Atlantische geelpootmeeuw

Spanje, Gran Canaria.

Audouins meeuw

Spanje. Vernoemd naar de Franse ontdekker Jean Victor Audouin.

Baardman

Yes, eindelijk het mannetje frontaal op de foto met z'n baard!

Beflijster

Bergeend

Bijeneter

Spanje.

Blauwborst

In de duinen bij Castricum aan Zee.

Blauwe reiger

Blauwe rotslijster

Spanje. In Nederland een zeer zeldzame verschijning.

Blauwstaart

Prachtige vogel!

Boerenzwaluw

Hadden nestje in vogelhut, totaal niet bang voor mensen.

Bonte kraai

Oostenrijk.

Bonte strandloper

Bonte vliegenvanger

Quin zag hem zitten toen we er voorbij fietsten.

Boomklever

Een uitdaging om goed op de foto te krijgen in deze lichtomstandigheden.

Boomleeuwerik

Boompieper

Boomvalk

Bosrietzanger

Bosruiter

Bosuil

Prachtige vogel!

Braamsluiper

Brandgans

Brilduiker

Bruine kiekendief

Buizerd

Blijft indrukwekkend!

Canarische tjiftjaf

Spanje, Gran Canaria.

Canarische woestijnklapekster

Spanje, Gran Canaria.

Casarca

Cetti's zanger

Zo vaak gehoord, zo weinig gezien.

Cirlgors

Frankrijk.

Continentale aalscholver

Tja, weer iets anders dan de gewone en de kuif variant..

Dodaars

Draaihals

Drieteenmeeuw

Tussen de aangespoelde zeesterren op strand Heemskerk.

Duinpieper

Frankrijk. In Nederland een zeldzame verschijning.

Dwergaalscholver

Een zeer zeldzame vogel in Nederland, zat vlakbij Utrecht.

Dwergarend

Spanje.

Dwerggans

Drieteenstrandloper

1, 2, 3 tenen: check!

Dwergstern

Frankrijk.

Eider

Het mannetje heeft een groene vlek in z'n nek.

Ekster

Engelse kwikstaart

Europese kanarie

Frankrijk.

Fitis

Flamingo

Spanje.

Fluiter

Fuut

Gaai

Geelgors

Zie je zelden in het westen van het land.

Geelpootmeeuw

Eindelijk, een Nederlandse geelpootmeeuw!

Gekraagde roodstaart

Fazant

Gele kwikstaart

Geoorde fuut

Wat een gaaf beest!

Gierzwaluw

Vlogen boven ons huis.

Glanskop

Goudhaan

Goudplevier

Goudvink

Wat een mooie vogel!

Grasmus

Graspieper

Graszanger

Frankrijk. In Nederland een zeldzame verschijning.

Grauwe franjepoot

Op een geïnundeerd bollenveld bij Petten.

Grauwe gans

Cabine crew, prepare for landing.

Grauwe gors

Grauwe klauwier

Frankrijk.

Grauwe vliegenvanger

Griel

Groene specht

Groenling

Vanuit een afgehuurde vogelkijkhut in het Purmerbos.

Groenpootruiter

Grote aalscholver

De keelzakhoek is < 65 gr.

Grote bonte specht

Grote Canadese gans

Grote gele kwikstaart

Grote karekiet

Grote kruisbek

Prachtig om te zien!

Grote lijster

Doet z'n naam eer aan!

Grote mantelmeeuw

Grote stern

Grote zilverreiger

Grutto

Halsbandparkiet

Heggenmus

Heilige ibis

Frankrijk.

Holenduif

Houtduif

Houtsnip

Huismus

Eerste dag uit nest, zat op oprit onder auto. Werd al belaagd door kauwen, eksters en buurtkatten. Is opgehaald door dierenambulance.

Huiszwaluw

Spanje.

IJsduiker

Wat een gigant!

IJseend

Een zeldzame vogel in Nederland.

IJsvogel

Prachtig, zo dichtbij!

Izabeltortel

Spanje. Bijzonder beest, komt vooral in Afrika voor. Waarschijnlijk een escape.

Jan van gent

Kanarie

Spanje, Gran Canaria.

Kanoet

Kauw

Keep

Eindelijk gezien!

Kemphaan

Kerkuil

Kievit

Klein waterhoen

Eindelijk helemaal vrij in beeld!

Kleine alk

Niet groter dan een spreeuw, heel leuk om te zien!

Kleine bonte specht

Kleine jager

Kleine karekiet

Kleine burgemeester

Kleine klapekster

Kleine mantelmeeuw

Kleine plevier

Kleine strandloper

De kleinste telg uit de strandloper familie.

Kleine topper

In het Vogelmeer, heel gaaf!

Kleine zilverreiger

We hadden hem al eens in Frankrijk gezien, nu ook in Nederland.

Kleine zwaan

Kleine zwartkop

Spanje.

Kleinste jager

Kluut

Kneu

Met z'n allen op het hek rond Tata Steel.

Knobbelzwaan

Ready for take off!

Koekoek

Koereiger

Frankrijk.

Kokardezaagbek

Een wild exemplaar (geen escape), zoals deze eend, is zeer zeldzaam in NL.

Kokmeeuw

Koolmees

In de zonnebloem bij de buren.

Koperwiek

Kraanvogel

Krakeend

Krombekstrandloper

Kruisbek

Kuhls pijlstormvogel

Gran Canaria, in Nederland een zeer zeldzame verschijning!

Kuifaalscholver

Wij zien het verschil echt niet met een normale aalscholver. Maar ineens zat 'ie tussen al die aalscholver foto's!

Kuifeend

Kuifmees

What's in the name!

Kwak

Zeldzame vogel!

Kwartel

Deze zat aan de rand van Heemskerk.

Lepelaar

Mandarijneend

Marmereend

Spanje. Deze is in Spanje zeldzaam.

Meerkoet

Merel

Middelste bonte specht

Vanuit een vogelkijkhut in Garderen.

Middelste zaagbek

Bij de jachthaven in Hoorn.

Monniksparkiet

Spanje. Wat een herrie maken deze vogels!

Morinelplevier

Zat heel ver weg helaas...

Muskuseend

Nachtegaal

Nonnetje

Het mannetje in z'n prachtige winterkleed!

Noordse kwikstaart

Oeverloper

Oeverpieper

Oeverzwaluw

Ooievaar

Oosterse zwarte roodstaart

Paapje

Paarse strandloper

Pallas' boszanger

Wat een mooie vogel!

Parkeend

Parkgans

Patrijs

Pijlstaart

Pimpelmees

Pontische meeuw

Een volwassen exemplaar.

Porseleinhoen

Provençaalse grasmus

Helaas was het licht die dag erg slecht...

Purperkoet

Purperreiger

Frankrijk.

Putter

Raaf

Spanje. Wat een gaaf beest!

Ralreiger

Frankrijk.

Reuzenstern

Rietgors

Rietzanger

Ringmus

Gaaf, eindelijk gezien!

Rode wouw

Roek

Te onderscheiden van zwarte kraai door blanke snavel.

Roerdomp

Wat een gaaf beest!

Roodborst

Wauw!

Roodborsttapuit

Roodkeelduiker

Roodkopklauwier

Spanje.

Roodmus

Wij zijn roodmus fan!

Roodpootvalk

Roodstuitzwaluw

Spanje.

Rosse grutto

Rotgans

Rouwkwikstaart

Eindelijk! Gevalideerd op waarneming.nl.

Scandinavische zilvermeeuw

Met een steenlopertje op de voorgrond.

Scholekster

Bij ons voor op het veld.

Siberische braamsluiper

Prachtig!

Siberische taling

Siberische tjiftjaf

Sijs

Slangenarend

Frankrijk.

Slechtvalk

Helaas ver weg..

Slobeend

Smelleken

Kwam snel voorbij met slecht licht, wel heel gaaf!

Smient

Sneeuwgans

Zeldzame verschijning in Nederland.

Sneeuwgors

Snor

Heel gaaf beest!

Spaanse mus

Spanje, Torrox. Te herkennen aan bruine kop, onze huismus heeft een grijze kop.

Sperwer

Quin zag hem ineens zitten toen we in de tuin aan het eten waren.

Sperwergrasmus

Spotvogel

Frankrijk. In de boom op onze campingplek.

Spreeuw

Prachtige vogel!

Sprinkhaanzanger

Stadsduif

Deze komt uit Den Helder, tel. nr. staat op blauwe pootring.

Steenloper

Steenuil

Steltkluut

Strandleeuwerik

Heel gaaf!

Strandplevier

Frankrijk.

Struikrietzanger

Fraai horen zingen!

Tapuit

Thekla's leeuwerik

Spanje.

Temmincks strandloper

Tjiftjaf

Toendrarietgans

Topper

Torenvalk

Tuinfluiter

Lastig vogeltje om te fotograferen...

Tureluur

Op de zuidpier.

Turkse tortel

Vale gierzwaluw

Spanje. Na vele mislukte pogingen eindelijk deze luchtacrobaat goed op de foto.

Veldleeuwerik

Velduil

Wow!

Vink

Visarend

Frankrijk.

Visdief

Vuurgoudhaan

Waterpieper

Eindelijk een keer gezien!

Watersnip

Jawel, die van het prachtige 100 gulden bankbiljet!

Wespendief

Wielewaal

Spanje. Heel gaaf om te zien en te horen!

Wilde eend

Wilde zwaan

Winterkoning

Zo mooi!

Wintertaling

Witgat

Witoogeend

Witsterblauwborst

Witte kwikstaart

Witwangstern

Spanje.

Woudaap

Wulp

Bij de noordpier.

Lachstern

Spanje. In Nederland een zeldzame vogel.

Zanglijster

Zeearend

Bij de Oostvaardersplassen natuurlijk!

Zeekoet

Zilvermeeuw

Zilverplevier

In zomerkleed.

Zomertaling

Deze vogel wordt steeds zeldzamer in Nederland helaas...

Zomertortel

Spanje.

Zwarte kraai

Zwarte mees

Komt eigenlijk vooral voor in oostelijk deel van Nederland.

Zwarte roodstaart

Zwarte ruiter

Zwarte specht

Met z'n fraaie rode petje.

Zwarte spreeuw

Spanje. In Nederland een zeer zeldzame vogel.

Zwarte wouw

Frankrijk.

Zwarte stern

Zwarte zee-eend

Zwarte zeekoet

In de jachthaven van Oudeschild op Texel.

Zwarthalszwaan

Zwartkop

Zwartkopgors

Wel ver weg omdat de manage de politie gebeld had, we stonden op de parkeerplaats.. Vogelaar hooligans!

Zwartkopmeeuw

Frankrijk.

Pestvogel

Wat een prachtige vogel!

Dwergmeeuw

Bij de Noordpier.

Berthelots pieper

Spanje, Gran Canaria.

Bontbekplevier

Spanje, Gran Canaria.

Brilgrasmus

Spanje, Gran Canaria.

Regenwulp

Spanje, Gran Canaria.

Waterhoen

Parelduiker

In de haven van Oudeschild, Texel.

Roodhalsgans

Escape.

Kuifduiker

Grote zaagbek

Kolgans

Kleine rietgans

Bruine boszanger

Grote barmsijs

Europese stormmeeuw

Stormmeeuw

Izabeltapuit

Grote zee-eend

Ransuil

Rosse franjepoot

Blauwe kiekendief

Klapekster

Kramsvogel

Zwarte zwaan

Is een exoot, oorspronkelijk uit Australië.

Boomkruiper

Taigaboomkruiper

Duitsland. In Nederland een zeldzame verschijning.

Grote pieper

Bij Vleuten, Utrecht.

Zwarte ibis

Pal langs de weg in Zevenhuizen (Zuid-Holland).

Roodhalsfuut

Meenatortel

Zwarte rotgans

In het midden, veel lichtere vlek op flank.

Bladkoning

In januari, in een Amsterdamse woonwijk!

Buidelmees

Waterral

Ringsnaveleend

Zat in het park van Luna in Heerhugowaard.

Grote barmsijs

Humes bladkoning

Dwerggors

Tafeleend

Engeland.

Zwartbuikwaterspreeuw

Roze pelikaan

Escape, Engeland.

Nijlgans

Engeland.

Witbuikrotgans

Oehoe

In een bos naast Zwolle.

Hop

Blauwvleugelgans

Een exoot, de enige in Nederland!

Grote burgemeester

Een adult exemplaar.

Krooneend

Havik

Wat een gave roofvogel!

Poelruiter

In een plasdraspolder bij Wageningen.

Grote alexanderparkiet

Ross' gans

Escape.

Ruigpootbuizerd