Krombekstrandloper

Steltloperachtigen: krombekstrandloper

Krombekstrandloper

Krombekstrandloper

Krombekstrandloper

In de Slufter op Texel.

Krombekstrandloper

Krombekstrandloper