Reuzenstern

Steltloperachtigen: reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Bij de waterberging in Heemskerk.

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern

Reuzenstern