Zwarte spreeuw

Zangvogels: zwarte spreeuw

Zwarte spreeuw

Spanje. In Nederland een zeer zeldzame vogel.

Zwarte spreeuw

Spanje.

Zwarte spreeuw

Spanje.