Een grauwe vogel op een grauwe dag.

Op een zaterdagochtend na het voetballen.

Check het fotoalbum hier!

Quin moest op een zaterdagochtend om 9u voetballen in Koedijk. Nu zat maar iets noordelijker, ter hoogte van Petten, de grauwe franjepoot op een geïnundeerd bollenveld.
 
Deze vogel broedt in zeer noordelijk gelegen gebieden, zoals in Alaska en in het noorden van Canada, Noorwegen en Rusland. Op weg naar zijn overwinteringsgebied in bijvoorbeeld Afrika of Zuid-Oost Azië, stopt de grauwe franjepoot nog wel eens in Nederland. Maar het is een zeldzame doortrekker en daarom waren we ook blij om het kleine beestje te zien  en te mogen toevoegen aan onze Nederlandse lijst
 
De grauwe franjepoten, het waren er 3 in totaal, zaten gelukkig redelijk dichtbij de rand van het ondergelopen veld. Dat was maar goed ook, want de vogel is klein, ter vergelijking een kemphaan op de foto. En het weer was nogal wisselvallig, een grauwe dag. Gelukkig kwam heel even de zon nog door en hebben we de grauwe franjepoot ook in het zonlicht op de foto kunnen zetten.
 
De franjepoten familie kent 3 soorten, de rosse franjepoot, de grauwe franjepoot en de grote franjepoot. De laatstgenoemde moeten we nog spotten, maar deze is wel zeer zeldzaam in Nederland, wie weet….
 

Groeten, Peter & Quin.

Check het fotoalbum hier!

De koning en de koningin van de Oostvaardersplassen!
Het jachtseizoen is geopend!

Leave a comment