Webinar Nederlandse mussen!

Voor de liefhebbers.

Check het fotoalbum hier!

Je weet dat je vogelaar (nerd) bent geworden als je het niet meer hebt over zomaar een mus of meeuw. Je noemt die koe in de wei ook niet zoogdier.

Nederland kent meerdere mussen soorten, die vallen onder taxonomische familie Passeridae (mussen), waaronder de heggenmus overigens niet valt. De allerbekendste en tevens elk jaar weer het meest geteld is natuurlijk de huismus. Toch staat deze vogel op de rode lijst van in hun bestaan bedreigde vogels. Deze lijst is een initiatief van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). De IUCN heeft BirdLife International, waarvan Vogelbescherming de Nederlandse partner is, aangewezen als de organisatie die de Rode lijst voor vogels op wereldschaal opstelt. In Nederland beschouwt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het opstellen van Rode lijsten als een invulling van de Conventie van Bern (artikel 1 en 3), het verdrag over het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa. Specifiek voor vogels is het hebben van een Rode lijst ook een verplichting die voortvloeit uit de Europese Vogelrichtlijn.  

Een andere veel voorkomende, maar minder bekende mus is de ringmus. De ringmus heeft een voorkeur voor boomrijk agrarisch cultuurland. Vooral aan de rand van dorpen en bij boerderijen is het een vogel die om het huis is aan te treffen. Soms wonen ringmussen in bij ooievaars. Sommige Nederlandse vogels zwerven in de winter rond en kunnen tot in Frankrijk belanden. Maar het merendeel van de broedvogels blijft hier. Te onderscheiden van de huismus door onder meer de roodbruine kop met wangvlek.

Nog niet afgehaakt? 🙂 Er zijn meer soorten mussen, die in Nederland kunnen voorkomen, maar dat zijn zeer zeldzame verschijningen. Er is bijvoorbeeld ook de Spaanse mus, die we in Spanje (where else?) een keer gezien hebben. En zo zit sinds een aantal weken de Italiaanse huismus midden in een woonwijk in Garderen. Deze Italiaanse Adonis heeft een Hollandse chick aan de haak geslagen en ze zijn genesteld onder de dakpannen van een tussenwoning. Dus, stel je eens voor, je wordt wakker in je huis, loopt naar beneden voor een kopje koffie en doet de luxaflex omhoog…. BAM, 30 vogelaars met supertelezoomlensen en verrekijkers zitten naar je huis te kijken, zie ook foto. En dat elke dag weer… Oftewel, bedenk je goed of je die Italiaanse of Spaanse mus onder je dakpannen op waarneming.nl zet. Wij zijn binnenkort in de buurt van Garderen, hopelijk zit ‘ie er dan nog steeds. 

Groeten, Peter & Quin. 

Check het fotoalbum hier!

Altijd lente in Drenthe!
Artistiek verantwoorde vogels!

Leave a comment