De zeldzame sneeuwgans!

Afgelopen winter 2x gezien.

Check het fotoalbum hier!

Ganzen zijn bij uitstek wintergasten in Nederland. En er zijn bijzonder veel ganzensoorten, die in de wintermaanden in Nederland verblijven. Veel mensen kennen wel de grauwe gans, brandgans, nijlgans en kolgans. Maar ook de minder vaak voorkomende rotgans, witbuikrotgans, grote Canadese gans, toendrarietgans en dwerggans vinden hun weg naar de Nederlandse weilanden.

We kunnen daar nu een nieuwe ganzensoort aan toevoegen, de zeldzame sneeuwgans. We hebben deze mooie gans afgelopen wintermaanden 2x gezien, in de kop van Noord-Holland en in de uiterwaarden van de IJssel. Het is een gans, die normaal broedt en leeft op het Amerikaanse continent en in Noordoost-Azië. Maar soms vliegen er exemplaren mee met andere ganzen, bijvoorbeeld met grauwe ganzen, zoals te zien op de foto’s. 

We hebben de ganzenfamilie nog niet compleet. Op het verlanglijstje staan nog de zwarte rotgans, de (hele fraaie) roodhalsgans en de kleine rietgans. Ondanks wat pogingen hebben we deze nog niet op de foto vast kunnen leggen. Dat zal waarschijnlijk de volgende winter moeten gaan gebeuren, de meeste ganzen trekken nu weer weg.

Groeten, Peter & Quin. 

Check het fotoalbum hier!

Een nieuwe soort in de spechtenfamilie!
Hallo, meneer de Uil!

Leave a comment