Waarneming.nl

Om te weten waar specifieke vogels zitten, maken we veelvuldig gebruik van waarneming.nl. Ook heeft deze website een hele handige beeldherkenning functie voor als we even niet weten waar we naar kijken. De website is enorm groot, met meer dan een miljoen ingevoerde waarnemingen per maand (!). Het grootste deel van de waarnemingen betreft vogels, maar het kunnen ook planten, zoogdieren, insecten, etc zijn.

Al onze vogels op deze website zijn gevalideerd door validators op waarneming.nl, door mensen, die er echt verstand van hebben. 😊 Neem gerust een kijkje op onze profielpagina

Veel (kijk)plezier!